fbpx

REGULI DE ACCES ȘI PARTICIPARE LA DISKOTEKA FESTIVAL – 31 MAI-02 IUNIE 2019

OBIECTE ADMISE LA CONCERT

 • Pălării
 • Brichete
 • Telefoane mobile
 • Ochelari de soare
 • Țigări
 • Pelerine
 • Picături pentru lentile de contact
 • Medicamente
 • Insulină (însoțită de documente)

Toți participanții sunt percheziționați la intrare. În cazul refuzului, nu le este permis accesul la eveniment.

OBIECTE INTERZISE LA CONCERT

 • Aparatate foto profesionale și camere video
 • Binoclu
 • Droguri
 • Artificii, lasere etc.
 • Cuțite, arme, bâte etc
 • Sticle sau conserve
 • Alcool, mâncare
 • Animale
 • Sprayuri
 • Umbrele
 • Umbrele pliabile
 • rucsac, geanta, ghiozdan
 • lanț lung
 • Crampoane
 • Pătură
 • iPad-uri
 • Reportofoane
 • Selfie stick-uri sau drone
 • Glow stick-uri
 • Bile
 • Frisbee

REGULAMENTUL

Prezentul regulament este o înţelegere între Organizator şi Participant.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o înştiinţare în prealabil a Participantului. Orice modificare va fi afisata pe site-ul evenimentului www.diskoteka.ro și la intrarea în locul de desfășurare a evenimentului fiind de imediata aplicare după momentul afișării.

Prin cumpărarea unui abonament, Participantul  recunoaşte şi se obligă să respecte acest Regulament.

Organizatorul asigură Participantul că prin cumpărarea unui abonament valid (indiferent de metoda prin care a fost achiziţionat) i se asigură dreptul de participare la Eveniment.

A. ABONAMENTE , TIPURI DE ABONAMENTE ŞI CUMPĂRAREA LOR

1.1.Există două tipuri de abonamente: abonamente cumpărate online prin www.bilete.ro și abonamente cumpărate din Reţeaua Bilete.ro (în oficiile Poștei Romane, în Magazinele Inmedio semnalizate Bilete.ro și în magazinele Germanos/Telekom). Informații Abonamente: call center 021/ 311.93.23 (număr cu tarif normal) sau e-mail: office@bilete.ro.

1.2. Accesul copiilor cu vârsta sub 7 ani este strict interzis. Accesul persoanele cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani se va face numai pe baza unui abonament valid și numai în compania unui adult. Un adult poate însoți un singur minor cu vârsta de până la 14 ani. Accesul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani se va face numai pe baza unui abonament valid și a unui act de identitate.

1.3.Persoanele cu dizabilități, care trimit până la data de 01.05.2019 o copie după certificatul de handicap pe office@bilete.ro, au acces gratuit, împreună cu un însoțitor, în limita locurilor disponibile.

1.4 Organizatorul garantează doar  valabilitatea abonamentelor vândute de către Bilete.ro sau de către partenerii Bilete.ro. O listă completă a acestora poate fi găsită pe Bilete.ro

IMPORTANT!

Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea abonamentelor sau a invitaţiilor la suprapreţ. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a interzice accesul în zona stadionului a persoanelor care vor fi depistate că desfăşoară astfel de activităţi şi de a confisca invitaţiile, respectiv abonamentele aflate în posesia acestora.

Este strict interzisă postarea de poze cu abonamente sau seriile unice ale abonamentelor pe rețele de socializare (ex. Facebook, Instagram etc.). Este strict interzisă postarea de vânzare a abonamentelor  pe rețele de socializare sau site-uri.

Abonamentele cumpărate nu pot fi înlocuite, iar contravaloarea lor  nu poate fi restituită. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica preţul abonamentelor fără o înştiinţare în  prealabil.

B. PARTICIPAREA LA EVENIMENT

1. INTRAREA

1.1. Intrarea se face doar  pe la zonele special amenajate. Toti participanții la eveniment vor avea asupra lor un act de identitate.

1.2. În momentul intrării pe stadion, Participantul  ia la cunoştiinţă acest regulament, afișat în loc vizibil. Este interzis accesul cu următoarele lucruri: droguri, aparate pirotehnice, sticlă, obiecte contondente, cuţite, umbrele, material explozibil, toxic sau inflamabil, obiecte care îi pot răni pe ceilalţi. În concordonaţă cu legile în vigoare participanţii nu pot introduce pe stadion următoarele obiecte: cuţite, spray paralizant, lanţuri sau alte obiecte care reprezintă pericol public. Participanţii nu pot introduce alcool în perimetrul stadionului. Participanţii nu pot intra cu mâncare sau cu lichide de orice fel pe stadion.

1.3. Participarea la Eveniment se face pe proprie răspundere,  inclusiv cu privire la următoarele:

– persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale şi audio, reprezinta risc, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi prin participarea la Eveniment. Spectacolul poate include şi puternice efecte de lumină, care ar putea dauna copiiilor sau persoanelor epileptice. Organizatorul informează participanții că este posibil ca în cursul desfășurării Evenimentului să fie organizate focuri de artificii, iar pentru riscurile de vătămare sau de prejudicii materiale, nu își asumă nici o răspundere.

– pentru zonele de joacă, distracție și suport și alte asemenea zone cu risc de accidentare în locația evenimentului, participanții adulți (părinți, bunici, alte rude sau tutori) se vor asigura că minorii pe care îi însoțesc dețin condiția fizică și psihică pentru participare. Organizatorul nu își asumă nici o răspundere.

1.4. Organizatorul recomandă folosirea mijloacelor de transport în comun pentru a evita aglomerarea traficului.

1.5.Accesul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani se va face numai pe baza unui abonament valid și numai în compania unui  adult. Un adult poate însoți un singur minor cu vârsta de până la 14 ani. La cererea persoanelor responsabile cu securitatea și monitorizarea, precum și a reprezentanților Organizatorului, însoțitorul are obligația să prezinte documente (carnet de elev, pașaport sau orice alt document care conține poza minorului) care atestă vârsta minorului. Din cauza zgomotului foarte puternic produs și a efectelor speciale din cadrul spectacolului, Organizatorul nu recomandă prezența în cadrul Evenimentului a copiilor sub 14 ani. Accesul persoanelor cu vârsta cuprinsă intre 14-18 ani se va face numai pe baza unui abonament valid și a unui act de identitate.

1.6. Accesul cu animale este interzis.

2. REGULI DE CONDUITĂ ÎN PERIOADA EVENIMENTULUI

2.1. Toţi participanţii trebuie să respecte regulile sociale, legile şi cele enumerate în acest Regulament. Participanţilor nu le este permis să desfăşoare orice fel de activităţi ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranţa sau drepturile celorlalţi participanţi. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia. Participanţii sunt obligaţi să nu distrugă bunurile aflate în incinta și în împrejurimile stadionului.

2.2. Pe perioada evenimentului, Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Participanţii iau la cunoştinţă că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale (ex. Facebook, Youtube etc.) şi de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel Participantul. Participanţii au dreptul să filmeze şi să fotografieze zonele în care au acces, însă vor folosi aceste materiale exclusiv pentru vizionare proprie. Orice distribuire catre public, gratuită sau oneroasă a materialelor filmate este interzisă. Există excepții în care managementul artiștilor interzic filmatul și fotografiatul. În aceste situații, Organizatorul va anunța pe pagina de socializare a evenimentului că filmatul și fotografiatul în timpul acelor concerte este strict interzis.

2.3. Participanţii iau la cunoştinţă că în incinta stadionului este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate fără acordul scris al Organizatorului.

2.4. Minorilor le este interzisă servirea şi consumul de băuturi alcoolice. Consumul de droguri este ilegal şi strict interzis şi va fi pedepsit conform legilor în vigoare.

2.5 În timpul Evenimentului, Participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă. In caz de incidente de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane, personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta în care se desfașoară Evenimentul.

3. INFORMATII

3.1. Organizatorul nu este răspunzător pentru prejudiciile suferite de participanți, dacă acestea sunt urmare a unui caz de forță majoră, ce poate fi dovedit prin documente eliberate de autoritățile competente.

3.2. Pentru copii se recomandă utilizarea caștilor pentru protecție fonică și păstrarea unei distanțe rezonabile față de echipamentul de sonorizare de la scenă. În cazul în care copiii nu sunt echipați corespunzător și/sau supravegheați în acest sens, răspunderea pentru expunerea acestora la nivelul fonic din spațiul de desfășurare a evenimentului revine integral părinților sau însoțitorilor acestora.

3.3. Organizatorul nu este responsabil pentru bunurile participanților ori pentru eventualele pagube personale produse. În cazul unor pierderi sau posibile furturi, vă rugăm să vă adresați organelor de Poliție.

3.4. Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant în incinta spațiului de desfășurare a evenimentului total sau parțial, sau de a invita participantul să părăsească incinta, în cazul încălcării prezentului regulament sau a unei legi în vigoare din România, fără ca participantul să aibă dreptul la restituirea contravalorii abonamentului.

3.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua controale pentru a se putea asigura respectarea prezentului regulament.

3.6.In cazul în care, din cauze independente de organizatori (forță majoră), unul sau mai multe din concertele incluse în Diskoteka Festival (dar nu toate) se anulează, participantii nu vor beneficia de rambursarea contravalorii abonamentelor.

4. SECURITATE

4.1 Pe stadion Organizatorul asigură securitatea printr-un partener calificat şi acreditat să facă acest lucru. În timpul evenimentului, participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă.

4.2 În caz de incidente de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane, personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta în care se desfașoară Evenimentul.

5. PRIM AJUTOR

5.1 Pe stadion vor exista zone de prim ajutor, în caz de nevoie.

6. SERVICII SI PRODUSE

6.1 În timpul Evenimentului, produsele și serviciile sunt disponibile în locuri special amenajate (bar, food court). Participanţii se angajează să folosească ca modalităţi de plată pentru achizitionarea acestora doar  metodele și instrumentele de plată acceptate de organizatori şi partenerii acestora.

7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

7.1. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participanților și însoțitorilor astfel:

 • Categorii de date, scopul, temeiul juridic și durata de prelucrare: Categorie de date/ Scopul prelucrării/Temei juridic/Durata/Date de contact: nume, prenume, adresa de e-mail, domiciliu, număr de telefon/ Facilitarea accesului la spectacol/eveniment pentru persoanele cu dizabilități/ Date privind sănătatea: certificat medical sau de handicap /Executarea contractului și îndeplinirea unor obligații în domeniul protecției sociale – Art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul nr. 679/2016/ 5 ani de la finalizarea concertului/evenimentului Art. 6 alin. (1) lit. b si art. 9 alin. (2) lit. b din Regulamentul nr. 679/2016/ Imaginea/înregistrări audio-video)/ Mediatizarea evenimentului, inclusiv pentru publicitatea ce va fi facută pentru evenimente viitoare/Interesul legitim –Art. 6 alin. (1) lit. f din Regulamentul nr. 679/2016 Perioadă nelimitată.

7.2. Participanții la Eveniment înteleg că datele cu caracter personal constând în imaginea proprie și voce vor fi colectate astfel și prelucrate în scopul mediatizării evenimentului, inclusiv pentru publicitatea ce va fi facută pentru evenimente viitoare.

Organizatorul înregistrează audio-video evenimentele sale pentru a păstra o arhivă a evenimentelor artistice.

Prelucrarea înregistrărilor audio-video și a imaginilor se realizează în interesul legitim al Organizatorului, fiind avute în vedere și respectate drepturile și libertățile persoanelor vizate, în special ale minorilor.

Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale (ex. Facebook, YouTube, site-ul festivalului www.diskoteka.ro) și de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel participantul.

Participanții iau la cunostință că, în incinta spațiului de desfășurare a evenimentului, este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate fără acordul scris al Organizatorului.

7.3. Participanții au următoarele drepturi referitoare la protecția datelor: accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere (ANSPDCP).

7.4. Mai multe informații despre cum prelucrăm datele cu caracter personal  regăsiți accesând: www.diskoteka.ro. De asemenea, puteți adresa cererile dumneavoastră de exercitare a drepturilor contactându-ne la adresa: office@2019.diskoteka.ro.

Regulile formulate în prezentul document se aplică tuturor participantilor la concertul Diskoteka Festival – Timisoara 2019, și, prin prezenta publicare, se consideră că el a fost luat la cunoștință și acceptat de către aceștia. În cazul nerespectării regulamentului, participantii vor fi evacuați din locatie, respectiv sancționați conform legii.

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG ȘI VĂ DORIM DISTRACȚIE PLĂCUTĂ!